;

Na základe množiacich sa otázok od našich zákazníkov, by sme vám chceli dať podrobnejšie informácie o pôvode múky, ktorú používame pri výrobe našich produktov.

V pekárni Krajec už od svojho vzniku zásadne pečieme naše výrobky zo slovenskej múky, ktorá pochádza zo slovenského obilia. Sme kvásková pekáreň a kvalita vstupných surovín, najmä múky, je veľmi dôležitá.
Na začiatku, pred otvorením pekárne sme skúšali viacero dodávateľov a kvalitatívne nám najviac vyhovovala múka z mlyna s dlhoročnou tradíciou a zárukou, že vstupná surovina, teda obilie, pochádza od slovenských pestovateľov. V spolupráci s týmto mlynom pokračujeme dodnes a odoberáme od nich celý sortiment múk potrebný na našu produkciu.

V našom tíme sú ľudia s dlhodobými skúsenosťami v poľnohospodárstve a potravinárstve, zaujímame sa o kvalitu potravín a sme si vedomí, aká kvalita potravín sa na Slovensko dováža, bohužiaľ nevieme to ovplyvniť. Snažíme sa aspoň vo vlastnej produkcii zachovať morálku a čo najviac zdravotných benefitov vo výrobkoch pre zákazníkov. Mali sme množstvo ponúk na dodávky zahraničnej múky, kde ekonomická výhoda bola významná, ale nebolo možné určiť pôvod obilia.

Súčasťou našej spoločnosti je aj poľnohospodárska výroba, pšenicu sami pestujeme, ovládame prísne nastavené podmienky pri ošetrovaní a hnojení pšenice a iných poľnohospodárskych komodít na Slovensku. Aj ostatné vstupné suroviny sa snažíme odoberať od lokálnych producentov a slovenských výrobcov. Tak ako v poľnohospodárstve, aj v potravinárstve sú naše normy veľmi prísne. Momentálne je táto cesta ekonomicky veľmi nevýhodná, miestami až likvidačná, ale je mnoho výrobcov a producentov na Slovensku, ktorí sa touto cestou vybrali.

Veríme, že nám pomaly rastie nová generácia, ktorej záleží na kvalite, tak ako nám. Garantujeme, že na všetky naše produkty používame múku produkovanú zo 100% obilia vypestovaného na Slovensku.